Меню
Электронные Книги:
Журналы
Аудиокниги
Самое интересное

  Химери рослин

Категория: Учебные пособия

Химери рослин

Назва: Химери рослин
Автор: Микола Петрович Кренке
Видавництво: Москва - Ленінград. Видавництво Академії наук СРСР
Рік: 1947
Сторінок: 386, силл.
Формат: djvu
Розмір: 8,55 mb
Видатний росіянин ботанік Микола Петрович Кренке (1892-1939) є засновником експериментально-морфологічного напрямку в ботаніку, що вивчають закони формоутворення шляхом хірургічного втручання у формоутворювальний процес. Одним із самих цікавих розділів хірургії рослин є питання про химери - організмах або частинах організму, що полягають із генетично різнорідних тканин. Пропонована книга Н. П. Кренке є однієї із самих повних монографій про рослинні химери, якої розташовує світова наука.

  Нейрореаниматология: нейромониторинг, принципи інтенсивної терапії, нейрореабилитация. Тому 1

Категория: Учебные пособия

Нейрореаниматология: нейромониторинг, принципи інтенсивної терапії, нейрореабилитация. Тому 1

Назва: Нейрореаниматология: нейромониторинг, принципи інтенсивної терапії, нейрореабилитация. Тому 1
Автор: Л.В. Усенко, Л.А. Мальцева
Видавництво: АРТ^-ПРЕСС, Дніпропетровськ
Рік: 2008
Сторінок: 296
Формат: DJVU
Розмір: 5,50 МБ
Моноrpафия присвячена актуальним питанням сучасної медицини критичних станів - нейрореаниматолоrии.
На підставі останніх літературних даних, присвячених цієї темі, відбиті вузлові питання нейромониторинrа; інтенсивної терапії черепно-мозrовой травми; ишемическоrо й rеморраrическоrо інсультів; раптової коронарної смерті; кардио-пульмональной і церебральної реанімації; відбудовної й реабілітаційної терапії.
Призначена для студентів і лікарів-інтернів вищих медичних навчальних закладів III
IV рівнів акредитації, а також лікарів анестезиолоrов, курсантів вищих медичних закладів (факультетів) последипломноrо утвору.

  Практикум за курсом `Інформатика`. Робота в Windows, Word, Excel

Категория: Учебные пособия

Практикум за курсом `Інформатика`. Робота в Windows, Word, Excel

Назва: Практикум за курсом `Інформатика`. Робота в Windows, Word, Excel
Автор: В. Т. Безручко
Видавництво: М.: Фінанси й статистика
Рік: 2003
Сторінок: 272 е.: мул
Формат: djvu
Розмір: 20 mb
Розглянуті основні операції з об'єктами Windows 95/98/NT, створення й форматування документів у текстовому процесорі MS Word 97 і технологія роботи в табличному процесорі MS Excel 97. Наведені основні поняття й визначення, технологія роботи, особливості версій програм. Практикум містить більш 40 завдань, згрупованих у дев'ять практичних робіт, розрахованих на 36 годин аудиторних занять. Для студентів, що вивчають дисципліну `Інформатика`, викладачів, а також фахівців, що працюють у будь-якій предметній області, для самостійного освоєння комп'ютерних технологій.

  Практичне судноводіння

Категория: Учебные пособия

Практичне судноводіння

Назва: Практичне судноводіння
Автор: Алексишин В.Г., Долгочуб В.Т., Белов ПРО.В
Видавництво: Одеская національна морська академія
Рік: 2006
Сторінок: 376
Формат: djvu
Розмір: 2,77 mb
Науку судноводіння підрозділяють на ряд дисциплін
Навігація ( від navigation - мореплавання) вивчає й розробляє методи найбільш безпечного й економічного шляху й проводки по ньому судна
Лоція ( від голландського loodsen - проводка судна) - описова дисципліна про навігаційні умови плавання в певних районах, про небезпеки і їх огородженні, про обладнання й використанні посібників для мореплавців. Основні з таких посібників - морські карти й книги "лоції", що містять опис морів і керівництва для плавання
Навігаційна гідрометеорологія - прикладні розділи, що забезпечують мореплавання, океанографії й метеорології. Відомості з навігаційної гідрометеорології про плини, вітри, припливи й т.п. ураховуються при розв'язку навігаційних завдань методами, розроблювальними внавигации.
Морехідна астрономія покликано вирішувати такі навігаційні завдання, як визначення місця судна й виправлення компаса за спостереженнями небесних світил. Специфіка об'єктів спостережень, застосовуваних інструментів і посібників, які також вивчає морехідна астрономія, пояснюють виділення цієї дисципліни з навігації.

  Зміст і технології навчання в середніх спеціальних навчальних закладах

Категория: Учебные пособия

Зміст і технології навчання в середніх спеціальних навчальних закладах

Назва: Зміст і технології навчання в середніх спеціальних навчальних закладах
Автор: Семушина Л.Г., Ярошенко Н.Г.
Видавництво: Майстерність
Рік: 2001
Сторінок: 272
Формат: Djvu -> rar+3%
Розмір: 1,5 Мб
Основними цілями системи середньої професійної освіти є підготовка фахівців середньої ланки й створення умов для розвитку особистості в освітньому процесі. Досягнення цих цілей залежить від того, як буде сформований зміст утвору. У педагогіці проблемами утвору й навчання займається розділ дидактики - теорії утвору й навчання
Зміст утвору, зміст навчання, взаємозв'язок між змістом і технологією навчання, роль викладача в проектуванні, коректуванні й відновленні змісту з урахуванням умов навчального процесу - саме цьому колу питань автори відводять основну увагу
Найбільш значними подіями останнього десятиліття в системі стали введення Державного освітнього стандарту середньої професійної освіти й створення дворівневої системи підготовки фахівців середньої ланки - базового й підвищеного рівня
Даний посібник адресований викладачам і керівникам середніх спеціальних навчальних закладів, що не мають педагогічної освіти, і ставить своєю метою показати сутність, зміст і особливості тих педагогічних явищ, які пов'язані зі змістом утвору й технологіями навчання.

  Гідравліка, гідромашини й гідроприводи

Категория: Учебные пособия

Гідравліка, гідромашини й гідроприводи

Гідравліка, гідромашини й гідроприводи
Рік випуску: 1982
Автор: Башта Т.М., Руднєв С.С., Некрасов Б.Б. і др.
Жанр: підручник
Видавництво: Машинобудування
Формат: Djvu
Якість: Отсканированные сторінки
Кількість сторінок: 424
розмір : 5,53 Мб
посилання оновлені
Опис: Викладені основи загальної гідравліки, розглянутий робочий процес лопатевих вибромашин – відцентрових і осьових насосів, а також вихрових і струминних насосів; дані теорія й розрахунки цих машин, описані їхні експлуатаційні властивості й характеристики; розглянуті обладнання, основи теорії й характеристики гідродинамічних передач. Значна частина присвячена об'ємним гідромашинам, об'ємному гідроприводу.

  Лабораторні роботи й завдання по колоїдній хімії

Категория: Учебные пособия

Лабораторні роботи й завдання по колоїдній хімії

Назва: Лабораторні роботи й завдання по колоїдній хімії
Автор: Фролов Ю.Г., Гродский А.С.
Видавництво: Хімія
Рік: 1986
Сторінок: 216
Формат: djvu
Розмір: 2.8 Мб
Представлені лабораторні роботи, контрольні питання й завдання по основних розділах курсу колоїдної хімії: поверхневі явища й поверхневий натяг, адсорбційні рівноваги, методи дослідження дисперсних систем» утвір і властивості ліофільних і лиофобных дисперсних систем. У кожному розділі наведені короткі теоретичні відомості й приклади розв'язку завдань по даній темі
Призначене для студентів хіміко-технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, що вивчають курс колоїдної хімії.

Кабинет
Ты не поверишь!
..